EndoCare / ul. Borowska 242 / Lokal U1

Nasi specjaliści

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka

Wybitna specjalistka w dziedzinie gastroenterologii i hepatologii. Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na leczeniu chorób wewnętrznych oraz gastroenterologicznych, specjalizując się w endoskopii przewodu pokarmowego.

Doświadczenie zawodowe

Zdobywała doświadczenie zawodowe jako nauczyciel akademicki i lekarz praktyk przez ponad 40 lat. W latach 2016-2023 pełniła funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz autorką rozdziałów w podręcznikach i literaturze fachowej.

Osiągnięcia naukowe i osobiste

Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych (1986), tytuł naukowy doktora nauk medycznych (1988), specjalizację z zakresu gastroenterologii (1991), tytuł naukowy doktora habilitowanego (2006) oraz tytuł naukowy profesora doktora habilitowanego (2018). Jest znanym i cenionym w kraju specjalistą, zapraszanym jako wykładowca na konferencje krajowe i międzynarodowe.

Szybka rejestracja online

Elżbieta Poniewierka - ZnanyLekarz.pl